AGENDA - ON4IPR

Welkom bij de Radiomateurs UBA Sectie IPR
Ga naar de inhoud
Vergaderingen 2020

De vergaderingen gaan door op 2é en 4é vrijdag van de maand.
Op de tweede vrijdag is er een vrije vergadering als er belangstelling is.(dus hiervoor moet je ons een voorstel doen)

U zal enkel via elektronische weg geïnformeerd worden.(we sturen geen andere info via een andere weg meer)
Enkel toegankelijk voor effectieve leden en genodigden.

Het Vlaams Kruis
Brugseweg 179b
8900 Ieper

VERGADERINGEN :

Beste leden,
Door de nieuwe Corona maatregelen zullen geen vergaderingen of activiteiten doorgaan tot en met december.
Wij houden u op de hoogte als er wel terug wat mogelijk is.(zie onderaan wat wel mogelijk is)

Er is wel volgende :

 
OP20FENIKS
Activiteit : onder Corona maatregels en eventueel voorbehoud ,

UBA
Koninklijke UNIE van de BELGISCHE ZENDAMATEURS
Sectie ARA
Clublokaal : Peperstraat 10 te B-8560 Gullegem
Sectie IPR
Clublokaal : Brugseweg 179b te B-8900 Ieper

Dorine Quidousse – ON5YL
CM van Sectie ARA
Daalstraat 23 te B-8560 Gullegem
+32 470 99 62 96
ON5YL@uba.be
Gregory Demey – ON6YP
CM van Sectie IPR
Posthoornstraat 35 te B-8900 Ieper
+32 477 26 94 95
ON6YP@uba.be
Wij koppelen terug naar de e-mail van 13 oktober jl van Dorine-ON5YL, CM/ARA mbt het gezamenlijk project van de UBA-secties ARA & IPR voor de activatie van het Special Event Station OP20FENIKS.
Voor de Praktische Organisatie van ons Special Event Station OP20FENIKS gingen wij niet over één nacht ijs, hiervoor volgden wij dagdagelijks de continu wijzigende “Corona COVID-19 Maatregelen & Richtlijnen”. Dagdagelijks werd de website van de overheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuws-over-het-coronavirus-covid-19.
Voor de evaluatie van de locatie, organisatie en activatie maakten wij dagdagelijks gebruik van de “COVID Event Scan” (*) die via de Vlaamse Overheid ter beschikking wordt gesteld en die via een complexe achterliggende ICT-structuur constant getoetst wordt aan de meest recente en vigerende “Corona COVID-19 Maatregelen & Richtlijnen”.
[(*) De “COVID Event Scan” is de online tool van het COVID Event Risk Model : www.covideventriskmodel.be)]
Het zal zeker niemand ontgaan zijn dat de voorbije weken de “Corona COVID-19 Maatregelen & Richtlijnen” bijna zo goed als dagdagelijks dienden bijgestuurd – lees verstrengd – ifv de nieuwe opmars van het “Corona COVID-19 Virus”, dat niet alleen bij ons, maar ook in veel andere (omringende) landen de verschillende cijfers van besmettingen, ziekenhuisopnames, intensive care opnames tem sterfte zo goed als exponentieel doet stijgen.
Een allereerste belangrijke bijsturing kwam er al op 17 oktober jl toen de “Corona COVID-19 Maatregelen & Richtlijnen” heel specifiek voor de HORECA ernstig verstrengd werden. Er werd overeengekomen dat het museum/café uitsluitend nog zou dienen voor de huisvesting van het HF-station. Het VHF-station ging opgesteld blijven in een ruime bestelwagen, geparkeerd in de grasvlakte langsheen de rechterzijde van het gedenkteken van “Hill 62”.
UBA
Koninklijke UNIE van de BELGISCHE ZENDAMATEURS
Sectie ARA
Clublokaal : Peperstraat 10 te B-8560 Gullegem
Sectie IPR
Clublokaal : Brugseweg 179b te B-8900 Ieper

Dorine Quidousse – ON5YL
CM van Sectie ARA
Daalstraat 23 te B-8560 Gullegem
+32 470 99 62 96
ON5YL@uba.be
Gregory Demey – ON6YP
CM van Sectie IPR
Posthoornstraat 35 te B-8900 Ieper
+32 477 26 94 95
ON6YP@uba.be
Voorbije week, op woensdag 21 oktober jl kwamen wij opnieuw samen en werd – in voorbereiding van de aankomende nieuwe verstrenging van de “Corona COVID-19 Maatregelen & Richtlijnen” vanaf vrijdag 23 oktober jl. – beslist om het HF-station op de Parking van het “Hill62 Sanctuary Wood Museum” op te stellen. Het VHF-station bleef verder opgesteld in een ruime bestelwagen, geparkeerd in de grasvlakte langsheen de rechterzijde van het gedenkteken van “Hill 62”.
Een laatste ultiem noodplan naar het einde van deze week toe, was om zowel in de Caravan van het HF-station als in de Bestelwagen van het VHF-station, enkel en alleen nog de Operator van beide stations plaats te laten nemen en aldus geen Logger meer erbij. Voor eventuele Geïnteresseerden zou enkel nog een rondwandeling op de locatie van “Hill 62” mogelijk zijn, toegang tot Caravan en/of Bestelwagen ging niet meer toegelaten worden.
Bij iedere mogelijke opstelling van beide stations bleef het constant heel duidelijk dat de gekende Corona-regels (mondmaskers, handen wassen, handgel, afstand houden etc), alsook het respect voor “nauwe contacten” te allen tijde moest gerespecteerd worden.
Via diverse kanalen en in samenwerking met een paar leden, werd voor ons Special Event Station OP20FENIKS in de voorbije weken een grootse publiciteitscampagne opgezet en werden – naast onze eigen “ARA Facebook-page” – onder meer volgende partijen aangeschreven : de UBA, de VERON, de DARU, de VRZA, de SRS, de DARC, de RAC, de REF & hun collega-verenigingen, de RSGB en hun collega-verenigingen, de ARRL, ja, zelfs tot bij de collega-radioamateurverenigingen in Nieuw-Zeeland & Australië, etc…
Helaas… Het mag niet meer zijn… De recentste “Corona COVID-19 Maatregelen & Richtlijnen” die uiterlijk op vrijdag 30 oktober aanstaande ingaan, lieten het de bevoegde Overheidsdiensten niet meer toe om de huisvesting en activatie van ons Special Event Station OP20FENIKS vanop de mooie locatie van “Hill 62” nog verder door te laten gaan.
UBA
Koninklijke UNIE van de BELGISCHE ZENDAMATEURS
Sectie ARA
Clublokaal : Peperstraat 10 te B-8560 Gullegem
Sectie IPR
Clublokaal : Brugseweg 179b te B-8900 Ieper

Dorine Quidousse – ON5YL
CM van Sectie ARA
Daalstraat 23 te B-8560 Gullegem
+32 470 99 62 96
ON5YL@uba.be
Gregory Demey – ON6YP
CM van Sectie IPR
Posthoornstraat 35 te B-8900 Ieper
+32 477 26 94 95
ON6YP@uba.be
Uiteraard laten wij ons niet kisten, wij blijven niet bij de pakken zitten : alles staat in de startblokken, publiciteit alom, zowat overal komt OP20FENIKS ter sprake. Dit kon niet zomaar voorbij gaan… De koppen werden bij elkaar gestoken, er werd overleg gepleegd met een Bestuurslid van de Raad van Bestuur van de UBA alsook met de bevoegde dienstoverste binnen het BIPT !
ARA en IPR mogen trots aankondigen dat ons Special Event Station OP20FENIKS dan tòch nog gedurende de maand november 2020 kan geactiveerd worden !!!
In samenwerking met dhr Rik Strobbe – ON7YD, UBA-Contactverantwoordelijke bij het BIPT èn met onmiddellijke goedkeuring van dhr Ben Deschacht, Wnd. Adviseur bij het BIPT, mag onze speciale call OP20FENIKS gedurende de hele maand november 2020 – nl vanaf zondag 1 november 2020 om 00u01’ Local Time tot en met uiterlijk maandag 30 november om 23u59’ Local Time – door alle leden-radioamateurs van onze beide UBA-secties ARA en IPR onder volgende strikte voorwaarden in de ether gebracht worden :
1. OP20FENIKS mag gebruikt worden vanop het thuisadres van radioamateurs ;
2. Dit geldt zeer uitzonderlijk ook voor houders van een ON2 en ON3 vergunning ;
3. De andere vergunningsvoorwaarden blijven van kracht, onder andere :
✓ OP20FENIKS mag enkel gebruikt worden binnen de beperking van de eigen individuele zendvergunning (frequenties, zendvermogen, modes) ;
✓ Het gebruik van OP20FENIKS in contesten blijft verboden ;
✓ De verantwoordelijke van het betrokken clubstation OP20FENIKS blijft ook tijdens deze periode verantwoordelijk voor het correct gebruik van de speciale roepnaam door alle betrokkenen (zie verder).
Geert-ON7USB is enige clubvergunningsverantwoordelijke voor OP20FENIKS.
Het is dus zo dat OP20FENIKS op hetzelfde tijdstip door verschillende OM’s/YL’s tegelijkertijd kan geactiveerd worden, zelfs activaties in gelijke hetzij verschillende modi tegelijkertijd kunnen, ECHTER voor zover deze gelijktijdige activaties NIET OP DEZELFDE FREQUENTIEBAND gebeuren (dit is dus dezelfde regeling als die van toepassing was op OT6STAYSAFE en OP6STAYHOME tijdens de Lock Down periode in de eerste helft van dit jaar).
UBA
Koninklijke UNIE van de BELGISCHE ZENDAMATEURS
Sectie ARA
Clublokaal : Peperstraat 10 te B-8560 Gullegem
Sectie IPR
Clublokaal : Brugseweg 179b te B-8900 Ieper

Dorine Quidousse – ON5YL
CM van Sectie ARA
Daalstraat 23 te B-8560 Gullegem
+32 470 99 62 96
ON5YL@uba.be
Gregory Demey – ON6YP
CM van Sectie IPR
Posthoornstraat 35 te B-8900 Ieper
+32 477 26 94 95
ON6YP@uba.be
ARA en IPR wensen hierbij zowel de UBA en het BIPT, alsook Rik-ON7YD (de UBA-contactverantwoordelijke bij het BIPT) hartelijk te bedanken voor het mogelijk maken van volgende heel uitzonderlijke maatregel in deze toch wel heel moeilijke periode !
Voor de activatie van OP20FENIKS gaan wij in concreto STRIKT als volgt te werk :
o Via Gino-ON4GIN ontvangt u straks een e-mail met twee linken naar de volledig vernieuwde XOYONDO-poll voor HF en VHF ;
o Wie ons Special Event Station OP20FENIKS wenst te activeren, MOET deze XOYONDO-poll VERPLICHT invullen met de volgende gegevens in het veld “Your name” : Call + Mode + Band ;
o Volgende banden kunnen gereserveerd worden : 160-80-60-40-30-20-17-15-12-10-2m (11 banden dus) ;
o Als mode kan je kiezen tussen : CW-SSB-FM-Digi ;
o De in één blok aaneensluitende activatieduur van OP20FENIKS in de mode FT8 wordt beperkt tot maximum twee uur ; Die mode laat het immers zo goed als heel de dag door toe om continu communicatie te maken, zelfs als er zo goed als geen condities (meer) zijn, trouwens, net daarvoor is die mode ook ontwikkeld om in heel slechte omstandigheden tot heel diep in de ruis toch nog communicatie mogelijk te maken ; We kunnen het immers niet toelaten dat iemand een hele dag zijn/haar station (onbemand) in de mode FT8 zou laten lopen dmv toepassing van Robot-software ; Dat zou trouwens heel oneerlijk zijn voor de andere leden die dan diezelfde dag op diezelfde band in geen enkele andere mode meer kunnen uitkomen ;
o Voor de andere modes CW-SSB-FM & andere niet-automatische Digi-modes, wordt er geen beperking van maximale activatieduur voorzien ; Immers, als er dan net op zo'n moment enorme goeie condities zijn of er staat een ferme pile up te verwerken, dan zou je plots moeten stoppen en alle tegenstations in de koude laten staan ; Mocht het uiteindelijk dan toch nog nodig zijn/worden, dan kan clubvergunningsverantwoordelijke Geert-ON7USB – die tijdens de volledige activatie van OP20FENIKS verder verantwoordelijk blijft voor het correct gebruik van de speciale roepnaam door alle betrokkenen – nog altijd via de XOYONDO-poll ingrijpen en een beperking van de activatieduur opleggen ;
UBA
Koninklijke UNIE van de BELGISCHE ZENDAMATEURS
Sectie ARA
Clublokaal : Peperstraat 10 te B-8560 Gullegem
Sectie IPR
Clublokaal : Brugseweg 179b te B-8900 Ieper

Dorine Quidousse – ON5YL
CM van Sectie ARA
Daalstraat 23 te B-8560 Gullegem
+32 470 99 62 96
ON5YL@uba.be
Gregory Demey – ON6YP
CM van Sectie IPR
Posthoornstraat 35 te B-8900 Ieper
+32 477 26 94 95
ON6YP@uba.be
o Voor iedere (individuele) log van OP20FENIKS wordt VERPLICHT gebruik gemaakt van N1MM ;
o Per dag is het VERPLICHT om iedere (individuele) N1MM-log per e-mail door te sturen naar Geert-ON7USB via ON7USB@telenet.be ;
a) Ga hiervoor als volgt te werk nà het opstarten van N1MM :
→ File → New Log database → Log type = DX → OK → Configuration → Change station data → Call sign → OP20FENIKS → OK
b) Om de Log uit N1MM te exporteren, ga je als volgt te werk :
→ File →Export → Export ADI to file → OK → om het bestand op te slaan in de gewenste map op uw PC → e-mailen
o OPGELET : wie de XOYONDO-poll niet invult, krijgt BIJGEVOLG GEEN TOESTEMMING om OP20FENIKS te activeren !!!
Onze leden-radioamateurs die ons Special Event Station OP20FENIKS activeren en in QSO een extra woordje uitleg willen geven voor wat onze uitzonderlijke clubcall staat hetzij er vragen omtrent krijgen, verwijzen wij integraal door naar de tekst zoals die bij OP20FENIKS gepubliceerd staat op https://www.qrz.com/lookup Je vind er de tekst terug in vijf talen : Nederlands, Frans, Engels, Duits èn Pools ! Volledigheidshalve vermelden wij hier nog eens dat alle QSL voor OP20FENIKS via onze QSL-Manager Dorine-ON5YL verloopt.
We wensen iedereen die ons Special Event Station OP20FENIKS gaat activeren, alvast heel veel plezier toe ! Succes !
Keep up the Spirit ! Respect voor Ethiek & Operationele RadioProcedures !!!
And… “We will always remember them !”
Best 73,
Namens de UBA-sectie ARA en de UBA-sectie IPR,
ON5YL, CM/ARA & ON6YP, CM/IPR
 

 
Op QRZ.COM is OP20FENIKS actief met heel wat info en in verschillende talen.

   
11 November Viering
Activiteit : onder Corona maatregels en eventueel voorbehoud ,
Op 11 november 2020 om 11 uur wordt er een krans gelegd aan het monument van Hill 62 door ARA en IPR om de gesneuvelden uit WO1 te herdenken.
   
Hopend jullie te mogen ontmoeten op de site wens ik jullie een goede gezondheid toe, anders tot horens en tot werkens '73

 
Vragen of bedenkingen, suggesties laat niet om iets te laten weten.

 
 
Beste en gezonde groeten jullie CM ON6YP  Greg.
 
 
Groeten
 
Demey Gregory


@ Copyright 2020 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud