AGENDA - ON4IPR

Welkom bij de Radiomateurs UBA Sectie IPR
Ga naar de inhoud
Vergaderingen 2019

De vergaderingen gaan door op 2é en 4é vrijdag van de maand.
Op de tweede vrijdag is er een vrije vergadering als er belangstelling is.(dus hiervoor moet je ons een voorstel doen)

U zal enkel via elektronische weg geïnformeerd worden.(we sturen geen andere info via een andere weg meer)
Enkel toegankelijk voor effectieve leden en genodigden.

Het Vlaams Kruis
Brugseweg 179b
8900 Ieper
22 Maart vergadering om 19Hr stipt !!
Vrijdag 22 maart wordt iedereen verwacht in ons lokaal Brugseweg 179 b Ieper.
Daar vindt de jaarlijkse verkiezing plaats voor CM en 5 bestuursleden v/d  UBA.
Er is 1 kandidaat voor CM namelijk; Gregory Demey  ON6YP, uittredend en herkiesbaar.
De bestuursleden zijn met hun curriculum te vinden in de laatste CQ-QSO.
Mochten er leden zijn die niet kunnen aanwezig zijn gelieve dan uw volmacht te bezorgen aan Johan ON3OO.
Het formulier voor de volmacht vind u ook terug in CQ-QSO.

12 April vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
26 April vergadering om 20Hr

10 Mei vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
24 Mei vergadering om 20Hr

14 Juni vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
28 Juni vergadering om 20Hr

12 Juli vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
26 Juli vergadering om 20Hr

9 Augustus vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
23 Augustus vergadering om 20Hr

13 September vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
27 September vergadering om 20Hr

11 Oktober vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
25 Oktober vergadering om 20Hr

15 November vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
29 November vergadering om 20Hr

13 December vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
27 December vergadering om 20Hr


@ Copyright 2019 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud