AGENDA - ON4IPR

Welkom bij de Radiomateurs UBA Sectie IPR
Ga naar de inhoud
Vergaderingen 2020

De vergaderingen gaan door op 2é en 4é vrijdag van de maand.
Op de tweede vrijdag is er een vrije vergadering als er belangstelling is.(dus hiervoor moet je ons een voorstel doen)

U zal enkel via elektronische weg geïnformeerd worden.(we sturen geen andere info via een andere weg meer)
Enkel toegankelijk voor effectieve leden en genodigden.

Het Vlaams Kruis
Brugseweg 179b
8900 Ieper

VERGADERINGEN :UBA VERKIEZINGEN VAN CM / DM / BESTUUR

Er worden dit jaar geen verkiezingen meer georganiseerd
UBA-verkiezingen - UBA Congres - Algemene vergadering

De aan de gang zijnde crisis rond het Coronavirus (COVID-19) heeft ervoor gezorgd dat alle vergaderingen en activiteiten binnen onze vereniging  werden opgeschort.
Tijdens de teleconferentie vergadering van de Raad van Bestuur van de UBA op 21 maart jl werden een aantal beslissingen genomen:


UBA-verkiezingen
Gewoontegetrouw worden de verkiezingen voor CM/DM en bestuurders georganiseerd in de loop van de maanden maart en april.
Vermits er geen vergaderingen kunnen doorgaan tot en met 5 april en indien in het beste geval dit verbod zou worden opgegeven (wat zeer onwaarschijnlijk is), is het onmogelijk om voor 1 mei nog verkiezingen te organiseren.
Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om de UBA-verkiezingen op te schorten en als volgt te organiseren:

CM-verkiezingen
In de secties waar er slechts één kandidaat CM is, worden geen verkiezingen gehouden en zullen we aan de Algemene Vergadering van de UBA vragen om deze kandidaat te benoemen.
In de secties waar geen kandidaat is, vragen we aan de huidige CM om op post te blijven tot er een vervanger wordt gevonden. Indien er een vervanger wordt gevonden, zal hij worden benoemd ad interim door de Raad van Bestuur en indien mogelijk zal deze benoeming worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de UBA.
In de secties waar twee kandidaat CMs zijn, wordt een verkiezingsronde online georganiseerd in de loop van de maand april. Alle leden van de betrokken secties zullen op de hoogte worden gebracht van de te volgen procedure. De benoeming zal worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de UBA. Tot zolang vragen we aan de huidige CM om op post te blijven.

DM-verkiezingen
In de secties waar er slechts één kandidaat DM is zullen we aan de Algemene Vergadering van de UBA vragen om deze kandidaat te benoemen .
In de districten waar geen kandidaat is, vragen we aan de huidige DM op post te blijven tot er een vervanger wordt gevonden. Indien er een vervanger wordt gevonden, zal hij worden benoemd ad interim door de Raad van Bestuur en indien mogelijk zal deze benoeming worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de UBA.

Verkiezingen van bestuurder
Dit jaar lopen de mandaten van 3 bestuurders ten einde. De drie betrokken bestuurders hebben zich opnieuw kandidaat gesteld voor een nieuw mandaat van drie jaar. Er zal aan de Algemene Vergadering worden gevraagd om de drie kandidaat bestuurders te benoemen. De betrokken bestuurders blijven hun mandaat uitoefenen tot op de dag van de Algemene Vergadering.

UBA Congres
Het is nog niet zeker of het UBA-congres zal kunnen doorgaan. Op 10 april e.k. zal een definitieve beslissing worden genomen. Dit moet ons toelaten om de leden via CQ-QSO tijdig te verwittigen, mocht het UBA-congres niet kunnen doorgaan.
Indien het UBA-congres niet kan doorgaan, zullen de organisatoren alles in het werk stellen om dit Congres met één jaar uit te stellen. De precieze datum waarop het Congres zal doorgaan zal later worden gecommuniceerd.

Algemene Vergadering van de UBA
Traditioneel wordt de Algemene Vergadering van de UBA georganiseerd tijdens het UBA-congres. Mocht het UBA-congres van 9 mei ek niet kunnen doorgaan, dan zal de Algemene Vergadering worden verplaatst naar een latere datum. Wij zullen de leden hier tijdig over berichten. De lopende mandaten van de verkiesbare kaderleden, blijven van kracht tot de Algemene Vergadering plaats vindt.


Voor volgende maanden hebben we nog geen zicht op mogelijke datums van vergaderingen wegens Corona.

Van zodra er terug vergaderingen zijn zullen wij dat zeker laten weten.


@ Copyright 2020 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud