AGENDA - ON4IPR

Welkom bij de Radiomateurs UBA Sectie IPR
Ga naar de inhoud
Vergaderingen 2019

De vergaderingen gaan door op 2é en 4é vrijdag van de maand.
Op de tweede vrijdag is er een vrije vergadering als er belangstelling is.(dus hiervoor moet je ons een voorstel doen)

U zal enkel via elektronische weg geïnformeerd worden.(we sturen geen andere info via een andere weg meer)
Enkel toegankelijk voor effectieve leden en genodigden.

Het Vlaams Kruis
Brugseweg 179b
8900 Ieper


25 januari vergadering om 20Hr
ON4API  Chris geeft een voorstelling ivm Satelliet ontvangst enz.
 
Na de uiteenzetting wordt een drink aangeboden aan de aanwezigen voor Nieuwjaar.

8 Februari vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
22 Februari vergadering om 20Hr

8 Maart vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
22 Maart vergadering om 20Hr

12 April vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
26 April vergadering om 20Hr

10 Mei vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
24 Mei vergadering om 20Hr

14 Juni vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
28 Juni vergadering om 20Hr

12 Juli vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
26 Juli vergadering om 20Hr

9 Augustus vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
23 Augustus vergadering om 20Hr

13 September vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
27 September vergadering om 20Hr

11 Oktober vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
25 Oktober vergadering om 20Hr

15 November vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
29 November vergadering om 20Hr

13 December vrije vergadering om 20Hr (onder voorbehoud zoals bovenaan vermeld)
27 December vergadering om 20Hr


@ Copyright 2019 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud